V Dúbravke sa mení parkovací systém

Po novom zabezpečí miestny úrad po vydaní parkovacieho miesta očíslovanie boxov, realizáciu zvislého aj vodorovného značenia, a užívateľ tak dostane box na parkovanie v zmysle platnej legislatívy.

Štefan Maceják
Ilustračný obrázok k článku V Dúbravke sa mení parkovací systém
Foto: Ivana Kováčiková / Zdroj: Dnes24.sk

„Chceme sprehľadniť všetky parkoviská, aby bolo jasné, ktoré miesta sú a ktoré nie sú vyhradené. Následne vyhradené parkovacie miesta zlúčiť do jedného celku, regulovať počet tabúľ na parkoviskách a v neposlednom rade vrátiť chodníky chodcom,“ hovorí zástupca starostu Ľuboš Krajčír, ktorý sa v Dúbravke venuje problematike parkovania.

Obyvatelia s trvalým pobytom v Dúbravke budú môcť parkovať alternatívne. Na jeden parkovací box tak bude možné vydať viac parkovacích preukazov, pre obyvateľov, ktorí žijú v spoločnej domácnosti.

Doposiaľ platné povolenia aj preukazy ostávajú v platnosti, pričom užívateľ si môže požiadať o vydanie ďalších preukazov. Povolenia budú vydávané na obdobie max. 2 rokov a aj naďalej budú viazané na evidenčné číslo. Vlastník bude povinný mať parkovací preukaz, ktorý obsahuje identifikačné údaje vozidla, umiestnený na viditeľnom mieste.

Aktuálne podané žiadosti sú v procese vybavovania, mestská časť prosí preto všetkých čakateľov o trpezlivosť. Miestny úrad mení totiž systém pre zlepšenie situácie s parkovaním v Dúbravke. Žiadosti, ktoré prišli do septembra 2016, úrad už riešil, pre 91 uchádzačov zamestnanci úradu parkovacie miesta našli a komunikujú postupne so všetkými.

Prisľúbené miesta budú pridelené podľa dohody, bohužiaľ, 25-tim uchádzačom miestny úrad v súčasnosti nedokáže prideliť miesta z dôvodu nedostatku kapacity, nakoľko ide o problematické lokality. Sú to najmä ulice Fedáková, Batkova, Nejedlého, Saratovská a Cabanova, ktoré bude mestská časť riešiť v ďalšej vlne dobudovávania parkovacích miest. Žiadosti zo septembra miestny úrad zatiaľ neriešil.

Všetkým žiadateľom, ktorých žiadosti boli kladne vybavené, budú odovzdané hotové parkovacie miesta podľa platnej legislatívy a novej parkovacej politiky v roku 2017. Tieto žiadosti miestny úrad eviduje na zozname čakateľov.

Mestská časť aktuálne buduje nové parkovacie miesta, v tomto roku ich pribudne celkom 100. Začalo sa v najproblémo­vejších lokalitách, ktorými sú ulice Bošániho, kde sa vyriešil aj problém nebezpečnej a neprehľadnej zákruty, Považanova, Alexyho, Ožvoldíkova a Nejedlého.

Zdroj: Dnes24.sk