Robíte jarné upratovanie? Pozrite, kde budú veľkokapacitné kontajnery

Veľkokapacitné kontajnery v apríli a máji, pristavané budú vždy o 9tej ráno.

Ilustračný obrázok k článku Robíte jarné upratovanie? Pozrite, kde budú veľkokapacitné kontajnery
Zdroj: TASR

Pristavenie ráno do 9:00 hod. a na druhý deň od 10:00 hod. odvoz kontajnerov Obdobie od 12.4.2017 do 04.5.2017 Kon­tajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o.

12.04.2017 – 04.05.2017

12.4.2017 Streda Žatevná pri požiarnej zbrojnici

12.4.2017 Streda Koprivnická 11

12.4.2017 Streda Ožvoldíkova 4 – 6 – parkovisko

20.4.2017 Štvrtok Homolova 8 – parkovisko

20.4.2017 Štvrtok Parkovisko Bullova 25 – Damborského 1

20.4.2017 Štvrtok K horánskej studni pri ihrisku

27.4.2017 Štvrtok Pri kríži 32 – parkovisko

27.4.2017 Štvrtok Ožvoldíkova 12 – parkovisko

27.4.2017 Štvrtok Švantnerova pred rešt. Zlatá Lipa

04.05.2017 Štvrtok Ľ. Zúbka 31

04.05.2017 Štvrtok Bagarova 22

04.05.2017 Štvrtok Brižitská 24 pri kaplnke Panny Márie

Veľkokapacitné kontajnery budú pristavované v zmysle harmonogramu do 9-tej hodiny v určený deň podľa harmonogramu na určené miesto. Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod. bez ohľadu na naplnenosť kontajnera.

MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme. Žiadame obyvateľov MČ Dúbravka, aby v prípade nedodržania harmonogramu pristavenia kontajnerov kontaktovali kontaktné osoby dodávateľa alebo objednávateľa. Žiadame obyvateľov MČ Bratislava-Dúbravka aby neparkovali v tesnej blízkosti veľkokapacitných kontajnerov.

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, baterie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.)

Zdroj: Dnes24.sk