Tlačové správy

Starosta Zaťovič chce pokračovať, hovorí, že Dúbravka ho učí

Žiadne oficiality, kravaty či tlačové konferencie, ale spontánne na podujatí medzi ľuďmi.

Ilustračný obrázok k článku Starosta Zaťovič chce pokračovať, hovorí, že Dúbravka ho učí
Zdroj: Dnes24.sk

V piatok 7. septembra oznámil starosta Dúbravky Martin Zaťovič svoju kandidatúru. Predstavil aj kandidátov na mestských poslancov – Zdenku Zaťovičovú, Juraja Káčera a Ľuboša Krajčíra a miestnych poslancov, ktorí chcú spolu s ním v práci pre Dúbravku pokračovať.

Prioritou končiaceho volebného obdobia bolo školstvo.
„Na začiatku volebného obdobia bolo viac než sto dúbravských detí bez miesta v materskej škole. Som rád, že po štyroch rokoch sa toto číslo rovná nule,“ hovorí starosta Zaťovič. „Ako učiteľ a aj otec som vedel, že práve toto potrebuje mestská časť prioritne zmeniť.“ Pri vytváraní miest v materských školách pomohli mestskej časti Bratislava-Dúbravka aj dotácie a granty. Práve získanie externých zdrojov a investovanie do obnovy a rekonštrukcie mestskej časti patria k najväčším zmenám i úspechom Dúbravky počas končiaceho volebného obdobia. Vedenie mestskej časti sa zameriavalo na školy, detské ihriská, chodníky, cesty.
„Dúbravka je tretia najchudobnejšia mestská časť, rozpočet je obmedzený, a tak sme museli investície vyberať. Za posledné tri roky sa však mestskej časti podarilo získať viac než 1,2 milióna eur na väčších aj menších projektoch, dotáciách,“ hovorí starosta Martin Zaťovič. „V súvislosti so školstvom sme najmä rekonštruovali. Podarilo sa dokončiť obnovu kúpeľní vo všetkých materských školách mestskej časti. Podobne úspešné bolo aj zateplenie škôlok. Počas tohto leta sa dokončovalo zatepľovanie troch objektov materských škôl. Na zateplenie Materskej školy Galbavého získala mestská časť Bratislava-Dúbravka dotáciu z Enviromentálneho fondu. Obnovou práve prechádzajú telocvične vo všetkých základných školách v Dúbravke – na Beňovského, Pri kríži, Nejedlého, Sokolíkovej. Školy, detské ihriská, chodníky, cesty to sa nám podarilo počas štyroch rokov zlepšiť a zrekonštruovať. Chceme ísť však ďalšej pokračovať už nielen v opravách, ale aj v rozvoji Dúbravky. Splnenie starých výziev otvára výzvy nové a ja sa budem uchádzať o ich naplnenie.“

Starosta spolu so svojím tímom, miestnymi poslancami a s podporou mestských a župných poslancov by sa v ďalšom volebnom období chcel zamerať na šport, športoviská a zeleň. Mestská časť získala tento rok dotáciu z úradu vlády na vytvorenie multifunkčného ihriska v Parku na Pekníkovej. Jedno multifunkčné obnovila Dúbravka pred dvomi rokmi na Valachovej ulici, druhé tak pribudne na Pekníkovej.

V súvislosti so zeleňou by sa chcel starosta v ďalšom volebnom období venovať parkom a verejným priestorom – záhrade pri budove miestneho úradu na Žatevnej či vytvoreniu komunitného parku – Náš park Pod záhradami. Výzvou ďalšieho volebného obdobia je vyriešiť strašiaky mestskej časti – starú poštu, ktorej objekt v centre mestskej časti chátra a regulovať výstavbu, ktorá ju má nahradiť. Vedenie mestskej časti iniciovalo dohodu medzi majiteľom starej pošty a spoločnosťou Slovak Telekom, ktorá má v objekte telekomunikačný uzol. Ďalším plánom je premeniť spustnutú budovu na Ulici kpt. Rašu, ktorú sa mestskej časti podarilo počas končiaceho volebného obdobia dostať do svojho majetku a dať jej spolu s obyvateľmi a dúbravskou komunitou nové využitie.

Ostáva tiež doriešiť rekonštrukciu Domu kultúry Dúbravka. „Priznávam sa, že sme mali predstavu začať s rekonštrukciou domu kultúry ešte v tomto volebnom období,“ hovorí starosta Zaťovič. „Brzdili nás však zákonné postupy, termíny verejného obstarávania a nebolo by zodpovedné zaťažiť mestskú časť na konci volebného obdobia úverom.“ K nedokončeným projektom patrí aj rozšírenie Harmincovej ulice, kde sa však počas tohto obdobia podaril výrazný posun, a to vykúpiť všetky pozemky, ktoré rozšíreniu bránili.

K ďalším plánom patrí oprava budovy hasičskej zbrojnice v starej časti Dúbravky a pokračovanie v rekonštrukcii komunikácií, odstraňovanie bariér vo verejnom priestore a zlepšovanie pohybu chodcov. V končiacom volebnom období sa tiež podarilo utužiť komunity, vytvoriť pravidelné stretnutia klubov, združení v mestskej časti, zosieťovať ich a dať im koordinátora. „Toto považujem za veľmi dôležité a chcem v tom pokračovať, aby si všetci Dúbravčania svoju Dúbravku vážili, mali ju radi a spolu sme ju menili“ dodal starosta Zaťovič.

Najväčšie posuny vo volebnom období 2014 – 2018 Školstvo – rekonštrukcia a opravy v školských budovách, obnova telocviční, šatní a príslušných sociálnych zariadení vo všetkých základných školách v Dúbravke, zateplenie materských škôl, rekonštrukcie kúpeľní vo všetkých materských školách; Vybudované a otvorené dve nové materské školy – vyriešenie problému s kapacitou v materských školách. Získané granty a dotácie – 1,2 milióna eur na väčších a menších projektoch investovaných do Dúbravky. Kultúra – mnohé nové kultúrne a športové podujatia, oživenie Kultúrneho leta a rozšírenie Dúbravských hodov z dvoch dní na tri. Obnova a vyčistenie sôch a umeleckých diel vo verejnom priestore Dúbravky, stretnutia s autormi diel, budovanie vzťahu k dielam vo verejnom priestore.

Detské ihriská – veľké premeny, obnova ihrísk – nové ihrisko na ulici kpt. Rašu, ihrisko Duna na Valachovej, ihrisko Ožvoldíkova, Park Pekníkova, ihrisko na Galbavého, nové ihrisko Žihadielko a ihrisko v Parku Družba. Menšie obnovy ihrísk, dopĺňanie hracích prvkov – ihrisko Húščavova, ihrisko na ulici kpt. Rašu, Pri kríži, Cabanova, Tranovského, Považanova, Ľuda Zúbka, obnova ihriska na Janka Alexyho, ihrisko na Sekurisovej (v spolupráci s magistrátom). Ihriská vytvárané v spolupráci s komunitami, združeniami – ihrisko pri lekárni ZS Saratov, ihrisko Homolova-Pri kríži, nové dopravné ihrisko pri MŠ Cabanova a pri MŠ Pri kríži. Sociálna oblasť – odstránenie bariér a sprístupnenie Oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva na miestnom úrade, zvýšene príspevku na stravovanie seniorov, nárast stravníkov niekoľkonásobne – z 25 na vyše 200, úspešné zbierky hračiek a školských pomôcok pre deti zo sociálne slabších rodín, nákup auta so špeciálnou izotermickou jednotkou, mnohé nové podujatia pre seniorov, nové tradície – športové, kultúrne, náučné – odborné. Sprístupnenie Dúbravských novín aj pre nevidiacich. Životné prostredie – 150 starých vozidiel zmizlo z ulíc, 33 vyčistených čiernych skládok, viac než 200 nových stromov, nasadenie 300 metrov štvorcových cibuľovín v trávnatých porastoch, 20 500 eur – príspevok mestskej časti na výstavbu nových kontajnerových stojísk, 15 300 eur – investované peniaze do búranie starých stojísk, odstraňovanie múrov, skruží a čistenie verejného priestoru, vyvezených viac než 100 ton exkrementov zo smetných košov; nové smetné koše, viac pristavených veľkokapacitných kontajnerov, viac košov pre psie exkrementy, zakúpenie multikáry a vysávača na psie exkrementy, vytvorenie upratovacej „čaty“, zamestnancov na miestnom úrade, ktorí majú na starosti čistotu, masívnejšia výsadba nových stromov a ošetrovanie a orezávanie rastúcich;

Plány na rok 2018 – 2022

  • Vytváranie nových športovísk a podpora športu.
  • Budúcnosť a vyriešenie „strašiakov Dúbravky- chátrajúce budovy – stará pošta, objekt na Ulici Kpt. Rašu.
  • Rekonštrukcia a riešenie Domu kultúry Dúbravka.
  • Regulovanie výstavby – územné plány zón, predstavovanie investičných zámerov verejnosti.
  • V spolupráci s magistrátom riešiť dopravu – podpora verejnej dopravy, vybudovanie parkovacieho domu, dotiahnuť rozšírenie Harmincovej ulice, opäť otvoriť rokovania o predĺžení Saratovskej ulice a riešiť križovatku a otočisko električiek na ulici Pri kríži.
  • Zeleň a čistota – pokračovať vo výsadbe nových stromov a ošetrovaní stromov. Vytvoriť nový park Pod záhradami a otvoriť záhradu pri miestnom úrade verejnosti. Zefektívniť upratovanie v mestskej časti aj posilnením vlastnej upratovacej skupiny. Otvorenie zberného dvora v spolupráci s hlavným mestom.
  • Podpora a rozvíjanie spolupráce komunít.
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM