Dúbravka pristaví veľkokapacitné kontajnery

Chystáte sa na jarné alebo bežné upratovanie? Mestská časť Bratislava Dúbravka plánuje hromadné pristavenie veľkokapacitných kontajnerov. Takzvané jarné upratovanie bude prebiehať od 10. do 15. mája v dvoch lokalitách.

Ilustračný obrázok k článku Dúbravka pristaví  veľkokapacitné kontajnery
Zdroj: TASR

V každej lokalite bude umiestnených po 15 kusov kontajnerov v objeme 7m3, t.j. v lokalite č. 1 na miestach s poradovým číslom 1 až 15 a v lokalite č. 2 na miestach s poradovým číslom 16 až 30.

Ako to bude prebiehať?

Ráno 10.5.2017 budú v čase 9:00 – 10.00 hod. kontajnery umiestnené na lokalitu č. 1 na miestach s poradovým číslom 1 až 15, kde môžu obyvatelia ukladať objemný odpad.

Potom od 12.5.2017 budú kontajnery v ranných hodinách odvážané z lokality č. 1 a do 15-tej hodiny musia byť kontajnery pristavené na miestach 16 až 30 v lokalite č. 2.

Pozor! Kontajnery na objemný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Pneumatiky – spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný distribútorom pneumatík od jej držiteľa a bez podmienky viazať spätný zber nákupom novej pneumatiky alebo iného tovaru. (distribútor pneumatík – predajne, pneuservis). Konečný používateľ pneumatík je povinný postupovať § 72 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, umiestnenie odpadových pneumatík do kontajneru na objemný odpad budeme klasifikovať ako priestupok podľa § 115 ods. 1 písm. f) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Ako budú pristavené kontajnery – klik tu

Zdroj: Dnes24.sk