Tlačové správy

Dúbravské centrum načrtli mladí inžinieri

Začalo to nápadom, oslovením vedúcej Katedry architektúry Slovenskej technickej univerzity docentky Jarmily Húsenicovej a Ing. arch. Evy Boreckej, pokračovalo to zadaním, nadchnutím študentov a prácami, ktoré sa v Dúbravke predstavia 13. marca 2019 v Dome kultúry Dúbravka.

Ilustračný obrázok k článku Dúbravské centrum načrtli mladí inžinieri
Zdroj: Dnes24.sk

Prezentácia, sa začne o 17tej v oranžovej sále kultúrneho domu, spojená bude s predstavením ideí, vízií, diskusiou. Vstup je voľný. S ideou návrhov od mladých architektov prišiel dúbravský a župný poslanec Juraj Štekláč, ktorý oslovil katedru architektúry Stavebnej fakulty STU. „Prvotnou myšlienkou bolo riešiť územie medzi štyrmi vysokými modrými domami pri kultúrnom dome,“ hovorí poslanec. Jeho myšlienky sa chopili študenti 6. ročníka pod vedením Ing. arch. Dušana Mellnera, PhD. riešili Centrálnu mestskú zónu Dúbravky.

„Študenti riešili modelové situácie budúceho centra s rôznymi zadaniami a následne overovali cez priestorové modely možnosti svojich návrhov,“ priblížil Ing. arch. Dušan Mellner. „Dlhodobo chýbajúce centrum a rozptýlenie jednotlivých funkcií mestský úrad, okresný súd, dom kultúry a podobne sa podpísalo pod identitu tejto mestskej časti, v ktorej býva cez 35 000 obyvateľov. Doteraz funkciu centra suplovali rôzne iné podružné priestory, situované pozdĺž hlavných ulíc Saratovská a M. Schneidera-Trnavského, tvoriace komunikačnú tepnu Dúbravky.“

Študenti riešili problém funkčných plôch – obchodu Lidl, Kostol Ducha Svätého, Dom kultúry Dúbravka, stará pošta, okresný súd a iné, dopravy a inžinierskych sietí a podobne. Práce prinášajú námety, pohľady, vízie… Zaujímavý je napríklad pohľad, ktorí ponúkli študenti, keď umiestnili automobilovú dopravu do podzemia.

„Verím, že táto spolupráca s Katedrou architektúry Stavebnej fakulty STU bude pokračovať,“ hovorí starosta Martin Zaťovič. „Teší ma, že študenti by mali témy Dúbravky rozpracovávať aj naďalej. Ich práce a prezentácie pomáhajú im samotným pri získavaní skúsenosti, no aj mestskej časti pri spoznávaní možností riešení, vízií a nápadov.“ Jednotlivé študentské návrhy budú verejne prezentované v Dome kultúry Dúbravka a budú sa dať v kultúrnom dome pozrieť do polovice apríla.

Vizualizácia: Bc. Ján Smrek, Katedra architektúry, Stavebná fakulta STU Bratislava

Zdroj: Dnes24.sk

Najčítanejšie