Tlačové správy

Invazívne dreviny sú odolné, mestská časť ich musí odstrániť

Prežívajú aj v nepriaznivom období, vo vysokých teplotách, v suchu, nenapádajú ich parazity, majú dobré reprodukčné vlastnosti a nie je potrebný na ich výrub súhlas orgánu ochrany prírody. Také sú invazívne dreviny. Rastú aj na našom sídlisku. Bližšie sme sa na ne opýtali na referáte živ. prostredia

Ilustračný obrázok k článku Invazívne dreviny sú odolné, mestská časť ich musí odstrániť
Zdroj: Dnes24.sk

Invázne dreviny sú nepôvodné druhy, ktoré sa k nám dostali hlavne pre svoju hospodársku, okrasnú a medonosnú funkciu. Nájdeme ich aj u nás v Dúbravke.

Ide najmä o druhy stromov pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima) a javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides) z bylinných druhov je to Falopia sp. – pohánkovec nazývaný aj krídlatka.

Pajaseň žliazkatý je rýchlo rastúci opadavý strom so striedavými perovito zloženými listami, ktoré majú 15 alebo viac párov lístkov. Samčie aj samičie kvety rastú na samostatných stromoch. Určiť s presnosťou či ide o „samca“ alebo „samicu“ sa dá iba v období kvitnutia a plodenia. „Samice“ sú tie, ktoré spôsobujú rýchle šírenie rastlín a výmladkov. Drevina je veľmi podobná s orechom čiernym, jaseňmi alebo so sumachom pálkovým. V prípade pochybností určenia druhu nás môžu obyvatelia požiadať o konzultáciu na referáte životného prostredia. Javorovec jaseňolistý – Negundo aceroides

Opadavý listnatý strom s protistojnými perovito zloženými listami v počte 3–7. Drevina má samčie a samičie kvety. Samičie kvety sú zelenkasté a samčie sú nápadito ružovkasté. Samičie rastliny nesú dvojkrídle plody. U tohto druhu je viacero kultivarov.

Pohánkovec – Falopia sp. Trvácna, dvojdomá rastlina, ktorá vytvára rozsiahle krovité porasty do výšky 200 centimetrov. Tvorí porasty pozdĺž ciest, vodných tokov a v intraviláne mesta. Výrazne potláča rast iných druhov.

Podľa zákona o ochrane prírody krajiny sa nevyžaduje na výrub invazívnych drevín súhlas orgánu ochrany prírody. Zákon o ochrane prírody krajiny zakazuje prepravovať, dovážať, pestovať, rozmnožovať alebo obchodovať s invazívnymi drevinami. Zákon tiež hovorí, že vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu.

Na základe povinností, ktoré vyplývajú zo zákona plánuje mestská časť na vlastných pozemkoch a na pozemkoch, ktoré má v správe, postupné odstraňovanie týchto inváznych drevín mimo vegetačné obdobia, čiže od 1. októbra do 31. marca a zároveň plánuje postupne dopĺňať plochy o nové výsadby drevín.

Charakteristické vlastnosti inváznych drevín sú:  Vysoká konkurencie schopnosť (odolnosť voči stresu, dlhé obdobie kvitnutia, rýchly vegetatívny rast)  Schopnosť prežívať nepriaznivé obdobia (sucho, záplavy, vysoké teploty)  Dobré reprodukčné vlastnosti (vysoká klíčivosť semien, tvorba výmladkov)  Účinné mechanizmy rozširovania  Absencia prirodzených nepriateľov (parazity, choroby)  Alergény

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie