Pneumatiky do veľkokapacitných kontajnerov nepatria

Pneumatiky sa dajú odovzdať bezplatne distribútorovi pneumatík

Ilustračný obrázok k článku Pneumatiky do veľkokapacitných kontajnerov nepatria
Zdroj: Dnes24.sk

Miestny úrad zaznamenal odhadzovanie pneumatík do veľkokapacitných kontajnerov. Pozor, používateľ pneumatiky je povinný postupovať podľa zákona o odpadoch a pneumatiku odovzdať distribútorovi pneumatík – do predajne pneumatík. Za nedodržanie zákona o odpadoch môže obyvateľ, ktorý pneumatiku vyhadzuje, dostať pokutu.

Dodávateľ veľkokapacitných kontajnerov nemusí odpadovú pneumatiku prijať. Prijať ju musí distribútor pneumatík. Ak ju odmietne prevziať bezplatne alebo bude viazať prevzatie odpadovej pneumatiky kúpou novej alebo kúpou iného tovaru, kontaktujte Miestny úrad Bratislava-Dúbravka, referát životného prostredia a uveďte názov prevádzky, dátum, prípadne meno osoby ktorá odmietla prevziať odpadové pneumatiky.

Ak nemá distribútor pneumatík dostatočné skladové kapacity na okamžité prevzatie odpadovej pneumatiky, je povinný s konečným používateľom odpadovej pneumatiky dojednať náhradný čas a spôsob prevzatia odpadovej pneumatiky.

Distribútor pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja. Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.

Zdroj: Dnes24.sk