Samospráva

Rozvrh veľkokapacitných kontajnerov

V Dúbravke budú opäť rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery.

Ilustračný obrázok k článku Rozvrh veľkokapacitných kontajnerov
Zdroj: TASR

Pristavenie kontajnerov bude ráno do 9:00hod. a na druhý deň od 10:00 hod. odvoz kontajnerov

V prípade, že nebude možné pre parkujúce vozidlá pristaviť kontajner na určené miesto, bude kontajner zložený na najbližšie možné miesto na určenej ulici.

Rozpis umiestnenia kontajnerov:

19.12.2016– 09.02.2017 – 24 hodín státie na jednom stanovišti

19.december K Horánskej studni (parkovisko pri kostole)

20.december Koprivnická 11

20. december M. Sch. Trnavského 22 – smerom k Landauovej ulici

09.január Homolova 13 – bytový dom

09.január Damborského 2

10. január Valachovej 3 – bytový dom

10. január Nejedlého 33 – bytový dom

11. január K. Adlera 36 – parkovisko pri bytovom dome

11.január Hanulova 7 – pri bytovom dome

12. január Bilíkova 15

12.január Žatevná – pri požiarnej zbrojnici

13. január Roh ulíc Koprivnická a Dolinského

13.január Sekurisova 14

19. január Tranovského 39 – pri trafostanici

19. janurá Lipského 5 – parkovisko

26. január Roh ulíc Hanulova – Bezekova

26. január Landauova 8 – pri bytovom dome

02. február K Horánskej studni – parčík

02. február Nejedlého 17 – pri bytovom dome

09. február Brižitská – pri kaplnke Panny Márie

09. február Saratovská 2 – 4 – pri bytovom dome

Veľkokapacitné kontajnery budú pristavované v zmysle harmonogramu do 9-tej hodiny v určený deň podľa harmonogramu na určené miesto. Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod. bez ohľadu na naplnenosť kontajnera.

MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme. Žiadame obyvateľov MČ Dúbravka, aby v prípade nedodržania harmonogramu pristavenia kontajnerov kontaktovali miestny úrad. Žiadame obyvateľov MČ Bratislava-Dúbravka aby neparkovali v tesnej blízkosti veľkokapacitných kontajnerov.

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako: pneumatiky, elektroodpad, batérie, akumulátory a nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.)

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM