Od Vás

Čo robiť v prípade požiaru Buďte včas pripravený na prípadný požiar,

Ilustračný obrázok k článku Čo robiť v prípade požiaru Buďte včas pripravený na
prípadný požiar,
Zdroj: Dnes24.sk

Čo robiť v prípade požiaru Buďte včas pripravený na prípadný požiar, pri požiari je len veľmi málo času na rozmýšľanie, preto vám ponúkame zopár dôležitých rád, čo robiť v takejto krízovej situácií

 • ešte pred vznikom samotného požiaru je vhodné sa oboznámiť s požiarnou ochranou vášho domu, najmä čo sa týka označenia únikových ciest a východov,
 • prakticky si vyskúšajte všetky únikové možnosti,
 • dôkladne sa oboznámte s požiarno-poplachovými smernicami a evakuačným plánom vášho domu, ktorý musí byť vyvesený na trvalo prístupnom mieste (napr. v priestore vstupnej haly obytného domu)

Riziko vzniku požiaru v domácnostiach predstavuje:

 • otvorený oheň (plynové sporáky, sviečky, plynové ohrievače, krby a kachle, fajčenie),
 • elektrické spotrebiče (preťažovanie elektrických zásuviek, elektrické sporáky, toustovače, rýchlovarné kanvice, mikrovlnné rúry, tepelné infražiariče, žehličky, fény a kulmy),
 • nepozornosť (odbiehanie od varenia, sviečky bez dozoru, čítanie a zaspávanie u rozsvietených sviečok a stolných lámp, prikrývanie lampy pre väčšie tlmenie svetla, napr. novinami alebo odevmi, používanie výkonovo silnejších žiaroviek, ako je pre svietidlo predpísané, používanie rôznych pájkovačiek, zváračiek a pod.)

Čo hrozí pri požiari

 • popálenie (plameňmi, horúcim vzduchom, horúcimi povrchmi, výbuchom a pod.), – otrava (toxickými splodinami horenia, najmä oxidom uhoľnatým a oxidom uhličitým),
 • udusenie (väčšinou v spánku, až 98 % obetí sa udusilo pri požiari práve splodinami horenia !),
  • iné úrazy (v dôsledku paniky a nesprávneho hasenia – zlomeniny, úrazy hlavy, svalov a kĺbov, zasiahnutie elektrickým prúdom a pod.)
 • problémová evakuácia (prekážky na únikovej ceste nielen v spoločných priestoroch, ale aj v byte, napr. hľadanie kľúčov od zamknutých vstupných dverí).

Základné zásady a pravidlá správania sa v prípade požiaru Nezabudnite si uvedomiť, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie, až potom je na rade záchrana majetku!

 • ak spozorujete, že niekde horí, bezodkladne ohláste vznik požiaru na ohlasovňu požiarov – tiesňová linka 150 alebo 112. Nepodceňujte vzniknutú situáciu a zachovajte rozvahu,
 • pokiaľ to situácia dovoľuje, snažte sa požiar v zárodku uhasiť dostupnými jednoduchými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, prenosné hasiace prístroje, vlhké prikrývky a pod.), prípadne vykonajte nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho ďalšieho šírenia do okolitého priestoru. Pri hasení požiaru vodou, resp. elektricky vodivou látkou, nezabudnite odpojiť obytný dom (byt) od elektrického prúdu! Výhodné je mať uložené hasiace prostriedky v centrálnej miestnosti pre požiarnu vybavenosť.
 • nepokúšajte sa za každú cenu samostatne likvidovať požiar. V prípade, ak nie je možné dostupnými silami a prostriedkami požiar uhasiť, okamžite opustite budovu po vyznačených únikových cestách. Držte sa pri zemi (horúce splodiny stúpajú ku stropu) a dýchacie cesty si chráňte improvizovaným rúškom – navlhčenou vreckovkou z textílie, ktorá obmedzí prienik splodín horenia a teplotu vdychovaného vzduchu z okolitého priestoru.
 • nezdržujte sa zbieraním a hľadaním osobných vecí: zoberte so sebou len veci, ktoré vám môžu pomôcť pri „úteku“ napr. hasiaci prístroj, vlhkú tkaninu a pod. Nezabudnite skontrolovať svoje blízke okolie a informovať ostatné osoby (susedov) nachádzajúce sa v dome o požiari hlasným volaním „HORÍ !“
 • zatvárajte za sebou dvere ! Nezamykajte ich a v žiadnom prípade sa nevracajte späť do budovy. Pokiaľ je kľučka na dverách horúca, dvere v žiadnom prípade neotvárajte.
 • pri požiari v žiadnom prípade nepoužívajte výťahy ! Výťahová šachta funguje ako komín, najmä pri pivničných požiaroch. Zároveň požiar môže spôsobiť prerušenie prívodu elektrickej energie (skrat elektrického vedenia, odpojenie budovy od prívodu elektrického prúdu) a vy ostanete uväznený vo výťahovej kabíne bez možnosti úniku. Sťažíte tým záchranné práce hasičskej jednotky a vystavíte sa pôsobeniu toxických splodín, vznikajúcich pri horení.
 • vykonajte nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, evakuujte najmä deti, starších, chorých a imobilných ľudí. Využite na tento účel chodby, schodiská a ostatné únikové cesty ústiace na voľné priestranstvo.
 • pokiaľ nemôžete opustiť priestor z dôvodu silného zadymenia alebo vysokej teploty na chodbe, ostaňte vo svojom byte, čo najďalej od ohniska požiaru a čakajte na príchod hasičskej jednotky. Na zabránenie prieniku dymu utesnite dvere mokrým uterákom.
 • pri evakuácií sa za každých okolností musíte vyhýbať zadymeným priestorom: splodiny horenia (dym) znižujú celkovú viditeľnosť, čo je však dôležitejšie, už po pár vdychoch v zadymenom priestore môže človek veľmi rýchlo upadnúť do bezvedomia. Oheň a dym sa šíria rýchlo a podmienky v budove sa menia každou sekundou. Pri zníženej viditeľnosti sa jednou rukou dotýkajte opory – steny, zábradlia, ktoré umožnia rýchlejší a bezpečnejší postup vpred.
 • dodržiavajte pokyny, príkazy a nariadenia príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému. Informujte ich o osobách, ktoré sa môžu ešte nachádzať v objekte.
 • vo výškových budovách je vhodné inštalovať elektronické hlásiče požiaru a dymu, ktoré na požiar včas upozornia obyvateľov opticky aj akusticky. V bytoch sa odporúča mať po ruke na likvidáciu menších požiarov hasiaci spray, príp. hasiacu deku.

Desatoro prevencie pred požiarmi:

 1. Nenechávajte otvorený oheň bez dozoru,
 2. Neodchádzajte od varenia k iným činnostiam,
 3. Elektrické a plynové spotrebiče udržujte v dobrom technickom stave,
 4. Dodržujte návody a odporúčania výrobcov spotrebičov,
 5. Používajte spotrebiče len k účelu, pre ktorý boli vyrobené,
 6. Dodržujte základné bezpečnostné predpisy pri manipulácií s otvoreným ohňom a spotrebičmi,
 7. Pri fajčení dbajte na dokonalé uhasenie nedopalkov a zápaliek,
 8. Udržiavajte voľné únikové cesty a únikové východy,
 9. Inštalujte podľa návodu hlásič požiaru (dymu) príp. aj detektor úniku plynu),
 10. Pri odchode z bytu vypnite osvetlenie a skontrolujte elektrické spotrebiče (napr. práčku, rýchlovarnú kanvicu a pod.), uhaste otvorený oheň a uzavrite okná.
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM