Správy

V prioritách OLO sú zberné dvory, plánuje sa aj v Dúbravke

Mestská spoločnosť OLO predstavila priority na rok 2016. Chce viac zberných dvorov aj podzemné kontajnery.

Ilustračný obrázok k článku V prioritách OLO sú zberné dvory, plánuje sa aj v Dúbravke
Zdroj: TASR

Generálny riaditeľ spoločnosti OLO Branislav Cimerman predstavil priority mestskej firmy. V prvom rade chce zvýšiť kvalitu služieb, ktoré OLO poskytuje pre hlavné mesto v oblasti nakladania s komunálnym a drobným stavebným odpadom, a to v súvislosti s novým zákonom o odpadoch, ktorý platí od 1. januára 2016.

Jednou z priorít mestskej firmy OLO v tomto roku je vylepšiť systém zberných dvorov v Bratislave. Rozširovať a zmodernizovať sa má existujúci zberný dvor na Starej Ivanskej ceste, ktorý už je kapacitne aj technologicky nepostačujúci, vybudovať nový dvor chce OLO vo Vlčom hrdle v areáli spaľovne odpadov.

Staré Mesto a Dúbravka

OLO tiež zvažuje aj otvorenie zberných dvorov v Starom Meste a v Dúbravke, v tomto roku sa to však asi nestihne. V Dúbravke prebieha aktuálne príprave pozemkov a následne projektu, zberný dvor by mal vzniknúť v lokalite ulice Na Vrátkach.

Mestská firma OLO sa bude tento rok prvýkrát uchádzať o čerpanie financií z eurofondov z Operačného programu Kvalita životného programu na svoj projekt Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v Bratislave. Európske peniaze by hlavnému mestu pomohli riešiť problémy s biologicky rozložiteľnými odpadmi.

Spoločnosť OLO tiež rozbieha pilotný projekt na polopodzemné a podzemné kontajnery, s cieľom skrášliť kontajnerové stojiská v meste.

Modernizovať sa v tomto roku bude aj spaľovňa odpadu vo Vlčom hrdle, kde sa spaľuje a energeticky zhodnocuje zmesový odpad z domácností z celej Bratislavy

Taxi na odpad

„Prvým, už hmatateľným výsledkom, je služba OLO TAXI – mobilný zberný dvor, ktorá sa teší veľkému záujmu,“ dodal Branislav Cimerman. Za tri týždne fungovania služby vybavili viac ako 140 hovorov a zrealizovali vyše 32 objednávok.

OLO TAXI odvezie objemný odpad a odpad, ktorý je možné spáliť v spaľovni, napríklad starý a čalúnený nábytok, skrine, stoličky, stoly, postele, matrace, dvere, drevo, podlahovú krytinu – linoleum, koberce, drevené aj laminátové podlahoviny, periny či textílie.

Táto služba však nie je určená na odvoz stavebného odpadu, elektrospotrebičov, biologicky rozložiteľného a nebezpečného odpadu. Cena služby je 25 eur s DPH a zahŕňa dopravu, nakládku odpadu vyloženého pred domom, jeho odvoz, vykládku a ekologickú likvidáciu.

Cieľom novej služby je v prvom rade poskytnúť občanom Bratislavy pomoc v súvislosti s odstraňovaním objemného odpadu, ktorý je za bežných okolností potrebné odovzdať na zbernom dvore. Obyvatelia ho však často umiestňujú na kontajnerových stojiskách, čím vzniká neporiadok okolo zberných nádob – kontajnerov a ten je správca nehnuteľnosti povinný riešiť dočistením za poplatok. Novou službou by spoločnosť OLO chcela predchádzať aj vytváraniu čiernych skládok.

Novú službu si môže objednať každý občan žijúci na území Bratislavy, buď mailom na olotaxi@olo.sk alebo telefonicky na Oddelení služieb zákazníkom, na čísle 02/ 50 110 111

Viac o službe OLO taxi – tu

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie