Zber starých spotrebičov

V sobotu 14. apríla 2018 obyvateľom Dúbravky spoločnosť ENVIDOM bezplatne odvezie nepotrebné elektrospotrebiče na ekologickú recykláciu.

Ilustračný obrázok k článku Zber starých spotrebičov
Zdroj: TASR

Ako na to?

1. Najneskôr do 11. apríla 2018 kontaktujte Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Dúbravka:

Alebo sa nahláste online na: www.zberelektroodpadu.sk

Požiadavky zadané po dátume 11.4.2018 nebudeme akceptovať a tieto nebudú vybavené.

2. Nahláste nasledovné údaje:

  • druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť
  • meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej potrebujete spotrebiče odviezť

3. V deň zberu 14. apríla 2018 do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad do vchodu bytového domu resp. za bránu rodinného domu.

Spotrebiče nevykladajte na ulicu! Mohli by ich vziať neoprávnení zberači, neodborne ich rozobrať, nepredajné komponenty odhodiť a prispieť tak k vzniku čiernych skládok vo vašom okolí. Aby spoločnosť ENVIDOM stihla v priebehu dňa odviezť spotrebiče zo všetkých nahlásených adries, elektroodpad pracovníci nevynášajú z bytov, pivníc či povál.

Ak sa nám nepodarí od Vás prevziať nahlásený odpad do 14:00, kontaktujte v priebehu polhodiny linku zberu: 0907 434 303.

Zdroj: Dnes24.sk