Deti naučí ekológii omaľovanka

Dúbravka má prvú ekoomaľovánku, deti učí Čo je správne

Ilustračný obrázok k článku Deti naučí ekológii omaľovanka
Zdroj: Dnes24.sk

Hádzať všetko do jedného koša alebo recyklovať odpad, šetriť vodou či elektrickou energiou, zbierať exkrementy či nechávať na tráve psie „odkazy“?

To všetko sa môžu naučiť deti v dúbravských materských školách vyfarbovaním a hravou formou.

V stredu 8. februára vedenie Dúbravky slávnostne a symbolicky vodou pokrstilo prvú dúbravskú ekoomaľovánku. Vydala ju mestská časť Bratislava Dúbravka, v spolupráci Dúbravskými novinami, firmou JRK Waste Managment a Inštitútom cirkulárnej ekonomiky.

Omaľovánky dostanú všetky materské školy v mestskej časti a spolu s učiteľkami či rodičmi sa budú môcť deti naučiť Čo je správne. Omaľovánku pod týmto názvom nakreslila výtvarníčka Zuzana Brliťová.

„Pri vytváraní omaľovanky sme sa inšpirovali inými mestskými časťami, ktoré majú podobné náučné materiály pre deti, samozrejme, že sme sa tú našu dúbravskú omaľovanku snažili urobiť lepšiu, preto sme zvolili aj väčší formát na vykresľovanie,“ hovorí Tomáš Husár, predseda Komisie životného prostredia, bezpečnosti a poriadku, ktorá pri vytváraní omaľovanky spolupracovala.

Omaľovánku mestská časť slávnostne pokrstila na vernisáži výstavy Dúbravský dopravný prostriedok. Ide o práce malých výtvarníkov z materských škôl a prvého stupňa základných škôl, ktorý v rámci súťaže Európskeho týždňa mobility navrhovali a tvorivo riešili dopravu v Dúbravke. Výstava sa dá pozrieť v galérii Domu kultúry Dúbravka až do 20. februára.

Zdroj: Dnes24.sk